Menu

Zastrzeganie dokumentów tożsamości

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, ...

Czytaj więcej

Utracony dowód osobisty potencjalnym problemem na średnio 30 tysięcy złotych?

W II kwartale 2017 r. z wykorzystaniem cudzej tożsamości próbowano wyłudzić 1631 kredytów na łączną ...

System DZ dla Przedsiębiorców

Aby zastrzec utracone dokumenty prosimy zapoznać się z informacją: Zgubiłem lub ukradziono mi dokume...

Informacje ogólne

logo.dz.350x

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty tożsamości. Ogranicza możliwość ich późniejszego wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Należy pamiętać, że wobec liczny prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza!

Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku, składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Zastrzeganie jest możliwe w bankach (osobiście - w kilkanastu tysiącach placówek w całym kraju oraz telefonicznie - o ile ktoś jest klientem baku, który wdrożył już taką usługę), a także za pośrednictwem konta na portalu bik.pl (o ile założono je jeszcze przed utratą dokumentów).

Systemy Wymiany Informacji Związku Banków Polskich prowadzi Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

Zobacz film o tym, jak działa system:

Szczegółowe informacje:

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

 • Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
 • Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
 • Zawiadomić najbliższy organ gminy lub placówkę konsularną i wyrobić nowy dokument. Informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Gdzie i jak zastrzegać?

 • W każdej placówce swojego banku.
 • Jeżeli ktoś nie posiada rachunku bankowego, powinien udać się do banku przyjmującego zastrzeżenia także od osób nie będących Klientami danego Banku (aktualna lista).
 • Poprzez konto na www.bik.pl.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać?

Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:

 • dowód osobisty,
 • paszport,
 • prawo jazdy,
 • książeczka wojskowa,
 • książeczka żeglarska,
 • dowód rejestracyjny,
 • karta pobytu,

Zastrzegane są także:

 • dowody rejestracyjne,
 • karty płatnicze.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów, a liczba ta stale rośnie.

 

Dlaczego należy zastrzegać utracone dokumenty?

Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.

Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela zwłaszcza, że sposobów na wykorzystanie cudzej tożsamości jest wiele i wciąż pojawiają się nowe.

Dokumenty wykorzystywane są m.in. do:

 • wyłudzenia pożyczki,
 • wynajęcia mieszkania lub pokoju hotelowego w celu kradzieży wyposażenia czy unikania opłat,
 • kradzieży wypożyczonego samochodu i innych przedmiotów,
 • zakładania fikcyjnych firm do wyłudzania kredytów, zwrotu podatków.

Trwa Kampania Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:

 

Od roku wspólnie utrudniamy życie przestępcom i utrudniajmy je nadal skutecznie. Pomysł Kampanii to bardzo cenna inicjatywa, a liczby zastrzeganych dokumentów pokazują, że takie działania mają sens i przynoszą wymierne efekty.

Zdarza się, że nawet dziennikarze potrafią czasem dzwonić do mnie i pytać, co mają zrobić w momencie, gdy zagubili dokumenty, kiedy być może ktoś im ukradł dokumenty i od kliku dni nie mogą ich znaleźć. Zawsze wtedy odpowiadam idź do banku i zastrzeż swój dokument. Pieniądze, które miałeś na koncie mogą być stratą niewielką w porównaniu do tego, co może zrobić człowiek, który posługuje się cudzymi dokumentami.

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest bardzo potrzebny. Niektórym wydaje się, że w momencie, w którym stracą dokumenty wystarczy przyjść na Policję, albo do urzędu wystawiającego dokument, odebrać zaświadczenie i to wystarczy. Żyją w przekonaniu że są bezpieczni. My chcemy pokazać, jakie problemy związane są z tym, ile trzeba się nachodzić, aby udowodnić instytucjom, które straciły pieniądze nie z własnej winy, że ktoś posłużył się naszymi dokumentami.

Mariusz Sokołowski
Rzecznik Prasowy
Komenda Główna Policji

Warszawa, 23 lipca 2009 r.

Wszystko w imieniu osoby, której dokumentem się posłużono!

Każdy, kto zgubił dokumenty lub komu dokumenty zostały skradzione powinien jak najszybciej zastrzec je w Banku. Dziennie notuje się nawet kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem!

Informacje z jednego banku, poprzez System DZ, są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu. Oprócz wszystkich banków korzystają z niego także operatorzy telefonii komórkowych, Poczta Polska i szereg innych Uczestników. Dokumenty mogą sprawdzać także notariusze, hotele, wypożyczalnie czy agencje pośrednictwa wynajmu nieruchomości.

 

Jak działa System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE?

W obronie przed realizacją transakcji oszukańczej, w celu ochrony interesów swoich Klientów, Banki utworzyły elektroniczny system wymiany informacji: System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

To system o bardzo dużym zasięgu działania. Zastrzeżenia przyjmowane są w kilkunastu tysiącach placówek bankowych. Informacja wskazująca, że dokument jest zastrzeżony, a tym samym powinien być zablokowany i wyeliminowany z obrotu, pojawia się we wszystkich placówkach w czasie niemal rzeczywistym.

System działa od 1996 roku. W tym czasie kilkaset milionów zł nie wpadło do przysłowiowej „czarnej dziury”. Pieniądze mogłyby być stracone w wyniku prób dokonania transakcji oszukańczych, prania brudnych pieniędzy czy też nieuprawnionego przewłaszczenia środków.

 

Cele i korzyści:

 • pełniejsza ochrona osób, które utraciły dokumenty,
 • możliwość natychmiastowego sprawdzenia i potwierdzenia czy dokument nie został zastrzeżony przez prawowitego właściciela,
 • lepsza ochrona przed wyłudzeniami,
 • ograniczanie ryzyka w prowadzonej działalności,
 • podnoszenie poziomu zaufania i poczucia bezpieczeństwa,
 • wzmacnianie rzetelności w obrocie gospodarczym i cywilnym.

Kampania informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

Celem Kampanii jest poszerzenie wiedzy o możliwościach i potrzebie zastrzegania utraconych dokumentów tożsamości.

Kampania jest realizowana z udziałem Banków, którym szczególnie zależy na bezpieczeństwie Klientów. Symbolem Kampanii jest "muszla z perłą".

Główne hasła Kampanii:

 • UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? ZASTRZEŻ JE W BANKU!

 • NIE POZWÓL UKRAŚĆ SWOJEJ TOŻSAMOSCI!

 

Sponsorzy Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE:
   
alt

millennium.bank.180x
   

 logo.raiffeisen.01.180x47
   


 

Partnerzy Kampanii:


alebank.02.150x

bank.180xeds.180x

nbs.180x

 

Historia:

ZBP był inicjatorem i prekursorem budowy Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE. Pierwsza wersja Systemu powstała w 1997 roku. Rok 1996

 • Brak jednolitego systemu wymiany danych o zastrzeżeniach.
 • Sporządzanie zbiorczych wykazów papierowych na potrzeby współpracy pomiędzy bankami i Pocztą Polską.
 • Wykorzystywanie usług telegraficznych do możliwie szybkiego zastrzegania dokumentów w sieci placówek pocztowych.
 • Związek Banków Polskich inicjuje i rozpoczyna przy współpracy z bankami i KIR S.A. prace nad budową jednolitego systemu informatycznego pozwalającego na wymianę informacji o zastrzeżeniach.

Rok 1997

 • Rozpoczęcie funkcjonowania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE (dawna nazwa Systemu to MIG-DZ).
 • Deklaracje uczestnictwa składane do ZBP przez banki zainteresowane wymianą.
 • Podpisanie pierwszych umów regulujących funkcjonowanie Systemu.
 • ZBP zleca KIR S.A. dystrybucję danych przy pomocy systemu SYBIR i sieci 17 BRIR.
 • Transfer danych przy użyciu tradycyjnych nośników informacji.
 • Sesyjna (wymagająca 24 godzin) praca Centralnej Bazy Danych (tryb off-line).

Rok 1998

 • Wprowadzenie nowej wersji narzędziowej systemu oznaczonej symbolem 1.50.
 • ZBP podpisuje porozumienie z KG Policji na wymianę danych o zastrzeżeniach.

Rok 1999

 • Wykorzystanie systemu ELIXIR do dystrybucji danych.
 • ZBP rozpoczyna prace nad zmianą dotychczasowej platformy systemu zmierzające do powstania nowej, elektronicznej wersji narzędziowej Systemu 2.0.

Rok 2000

 • Uruchomienie Systemu DZ w nowej wersji 2.0 (wrzesień).
 • Całkowicie elektroniczna wymiana danych.
 • Serwer Centralnej Bazy Danych w technologii ORACLE.
 • Dostęp poprzez pocztę elektroniczną, repliki bazy, klienta "on-line" oraz interfejs WWW.
 • Połączenie z Systemem w "starej" wersji narzędziowej 1.50.
 • Wdrażanie nowej, elektronicznej wersji Systemu w bankach, które jako pierwsze wykazały gotowość przejścia na nową platformę.

Rok 2001

 • Trwa proces przechodzenia banków ze "starej" wersji Systemu na nową.
 • Rozszerzenie grona uczestników systemu o pierwsze podmioty spoza sektora bankowego - jako pierwsi operatorzy sieci telefonii komórkowej.

Rok 2006

 • ZBP rozpoczyna prace nad nową wersją: System DZ 3.0.

Rok 2007

 • Uruchomiono System DZ 3.0.
 • Rozpoczęto proces przechodzenia banków ze "starej" wersji systemu na nową.
 • Pierwsze Banki zaczynają przyjmować zastrzeżenia także od osób nie będących ich Klientami.

Rok 2008

 • Pełne wdrożenie wersji 3.0 Systemu DZ przez wszystkich uczestników.
 • Systematyczne poszerzanie liczby Banków i innych Uczestników Systemu przyjmujących zastrzeżenia także od osób nie będących ich Klientami.
 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - I etap

Rok 2009

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - II etap
 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - III etap

Rok 2010

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - IV etap

Rok 2011

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - V etap

Rok 2012

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VI etap

Rok 2013

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VII etap

Rok 2014

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - VIII etap

Rok 2015

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - IX etap

Rok 2016

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - X etap

Rok 2017

 • Kampania Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE - XI etap